Informacje dla rodziców w związku z planowanym ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty

Szanowni Rodzice                                                                                                         Zarząd Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego poinformował dyrektora Zespołu Szkół w Świdrach, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. może rozpocząć się strajk pracowników oświaty w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Strajk ma mieć charakter bezterminowy, a o jego zakończeniu lub zawieszeniu dyrektor zostanie powiadomiony w odrębnym komunikacie.

      W związku z powyższym pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą dydaktyczną i opiekuńczą.

         Dyrektor oraz pracownicy, którzy w tych dniach nie przystąpią do strajku, będą prowadzić zajęcia opiekuńcze.

          Proszę na bieżąco śledzić wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły, ponieważ tam będę zamieszczać informacje o wznowieniu zajęć dydaktycznych.

 

Agnieszka Śledź

Dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach