Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu

Dnia  2  kwietnia  2019r.  po  raz  kolejny  nasza szkoła wzięła udział w Niebieskim Biegu w     ramach    akcji    „Zaświeć   się   na   niebiesko   dla   autyzmu”,   który   odbył   się   w  Łukowie. Organizatorami    imprezy   było   Łukowskie   Stowarzyszenie   Wspierania   Osób   z Autyzmem i ich Rodzin „ Labirynt” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji, honorowy patronat  objął  Poseł  na  Sejm  RP  Pan Sławomir Skwarek. Bieg został zorganizowany w Parku Miejskim. W imprezie uczestniczyło ok. 700 osób, każda z nich musiała posiadać coś niebieskiego w swoim ubiorze. Uczniowie naszej szkoły, z klasy I i II zaprezentowali się wspaniale – niebieskie koszulki, wstążki oraz pomalowane buzie były zauważalne podczas   imprezy.   Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  pamiątkowy  medal,  oraz  dyplom  z upominkiem. Celem niebieskiego biegu było zwrócenie uwagi na problem autyzmu, jak również była to forma solidarności z osobami chorymi na autyzm.

Wyjazd zorganizowały panie: Dorota Mościcka i Elżbieta Soszka.