Fizyka wszędzie styka

Fizyka i chemia to nie tylko teoria i suche regułki, których trzeba się nauczyć, ale to także wiedza praktyczna, która może nam przydać się w życiu codziennym. Żeby to sobie bardziej   uświadomić,   w   dniu   9   maja   2019 r.  uczniowie  klas I  –  VIII  wzięli  udział w niecodziennej lekcji fizyki, którą przeprowadziła w naszej szkole Grupa Zaelektryzowani.

W programie spotkania znalazły się eksperymenty z fizyki i chemii. Zaprezentowane zostały widowiskowe doświadczenia z ciekłym azotem, helem, czy wodorem. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w przeprowadzanych eksperymentach, biorąc w nich czynny udział. Obserwowali m. in. zjawisko powstawania chmury w szklanym słoju, efekt działania fali uderzeniowej, „eksplozję balonu- sterowca”. Ochotnicy mogli sprawdzić swoją podzielność uwagi, biorąc udział w „Kolorowym teście”.

Grupa Zaelektryzowani pokazała wszystkim, że nauka może być wesoła, widowiskowa, ciekawa  i  pasjonująca.  Swoim  spektaklem  zachęcili  uczniów  do  pogłębiania  wiedzy z fizyki i chemii.

Zdjęcia p. Anna Suchodolska