Operon 2019

9 maja 2019 r. klasa trzecia Zespołu Szkół w Świdrach wzięła udział w Ogólnopolskim Badaniu  Umiejętności  Trzecioklasistów  –  OPERON  2019. Tegoroczny test składał się z dwóch części podstawowych: języka polskiego i matematyki oraz części dodatkowej – przyrody.   Na   rozwiązanie   testu  uczniowie  mieli  po  45  min.  Między  testami  była  15-minutowa przerwa, test z przyrody trwał 20 min. Za poprawne wykonanie wszystkich poleceń z trzech części uczeń może uzyskać 48 punktów. Zadania miały na celu sprawdzenie u najmłodszych uczniów kluczowych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej, praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych  i wiadomości przyrodniczych, podsumowaniem pierwszego etapu edukacji.

Zdjęcia p. Barbara Gajo