Podsumowanie konkursu ortograficznego

W dniu 14 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I – III. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. W konkursie wzięło udział 20 uczniów. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

KLASA 1
I miejsce: Dawid Suchodolski
II miejsce: Lena Krasnodębska
III miejsce: Patrycja Szczygielska

KLASA 2
I miejsce: Pola Szaniawska
II miejsce: Zofia Kożuchowska
III miejsce: Alicja Gałach

KLASA 3
I miejsce: Agnieszka Krasnodębska
II miejsce: Dorota Guzek
III miejsce: Iga Zabłocka

Organizatorem konkursu była p. Barbara Gajo

Zdjęcia p. Barbara Gajo