IV Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi”

W dniach 15-16 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły z klas V – VIII, należący do Koła Turystycznego wzięli udział w rajdzie pieszym Śladami kpt. „Ostoi”, który był organizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków. Pierwszego dnia uczestnicy rajdu wędrowali czterema trasami:

  1. Łuków – Żdżary (28 km)
  2. Wiśniew – Żdżary (25 km)
  3. Gręzówka – Żdżary (10 km)
  4. Stoczek Łukowski – Żdżary (25 km)

Uczniowie naszej szkoły wędrowali trasą nr 3 z Gręzówki do Żdżar. Trasa rozpoczęła się na   cmentarzu   w   Gręzówce,   po   czym   biegła  trasą  przez  Dąbrówkę,  Pomnik   ks.  Stanisława  Brzóski,  Krzywoborskie  Łąki, aż do Rezerwatu Jata. Baza rajdu i nocleg znajdowały się na terenie placu biwakowego w Jacie. Wieczór upłynął na poznawaniu historii partyzantów. Było też  ognisko z pieczeniem kiełbasek na kolację, wspólne  śpiewanie   pieśni   patriotycznych   przy  akompaniamencie  gitary  p.  Marianny  Łukasik  i degustacja grochówki przygotowanej przez p. Elżbietę Dynek.

W drugim dniu rajdu wędrowaliśmy z bazy w Jacie do pomnika  upamiętniającego Żołnierzy  I  Batalionu  35  Pułku  Piechoty  Armii  Krajowej.  Po  Mszy  Św. pod pomnikiem i Apelu Poległych nastąpił powrót do bazy. Później był czas na biwakowe zajęcia oraz naukę strzelania. Na zakończenie wszyscy otrzymali dyplomy oraz zaproszenie do udziału w przyszłorocznym Rajdzie Śladami kapitana Ostoi.

Rajd Śladami kpt. „Ostoi” był dla młodzieży wspaniałą lekcją patriotyzmu. Przypomniał ważne wydarzenia historyczne w naszym regionie oraz był złożeniem hołdu wielkim Polakom walczącym o odzyskanie niepodległości.

Udział w rajdzie związany był z realizacją Projektu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół w Świdrach w latach 2017-2021
pt. „Nasza Wiekowa Niepodległa”

Zdjęcia p. Marianna Łukasik i p. Barbara Gajo