Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego

W dniu 18 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego. Wyjazd  odbył się w ramach zajęć  „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków”. W Urszulinie, w  „Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego” zobaczyliśmy maleńkie żółwie w „przedszkolu”. Gdy okres lata jest chłodny i żółwie nie zdążą wykluć się przed zimą, jaja z zagrożonych złóż przenoszone są do Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego Poleskiego Parku Narodowego. Tutaj jaja doinkubowuje się i po wykluciu żółwików opiekuje się nimi przez okres zimy. Maluchy w tym czasie są dokarmiane oraz mierzone i ważone, by można było kontrolować ich prawidłowy rozwój. W Ośrodku Dydaktyczno – Administracyjnym obejrzeliśmy film „Na moczary i do kniei”  poświęcony  przyrodzie   Poleskiego   Parku   Narodowego   i   kulturze   Polesia.   Film   w  szczególny  sposób  pozwolił  nam  zgłębić  tajemnice  bagien  i  umożliwił  spotkanie  z mieszkańcami poleskich torfowisk.
Następnie,  po zakupieniu pamiątek, wszyscy udaliśmy się na ścieżkę dydaktyczną „Czahary”. Jest  to pierwsza trasa Poleskiego Parku Narodowego prowadząca przez tereny Bagna Bubnów. Dzięki drewnianym kładkom mogliśmy poznać niezwykłe tajemnice torfowisk i niezwykłych mieszkańców Polesia.
Nieco później pojechaliśmy na obiad, gdzie wzmocniliśmy swoje  siły  smacznym  posiłkiem  w  „Galerii Smaków” w Parczewie.  Odwiedziliśmy również Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie Bazylikę Mniejszą, gdzie znajduje się XVI-wieczny obraz Matki Bożej z Gruszką.
Wycieczka  była ciekawą lekcją ekologii i pogłębieniem wiedzy o walorach przyrodniczych i zasobach obszarów chronionych Poleskiego Parku Narodowego.
Kierownikiem wycieczki była p. Barbara Gajo a wspomagały ją panie Beata Głuchowska, Anna Gajda i Dorota Mościcka.

Zdjęcia p. Barbara Gajo i p. Dorota Mościcka