„Jak Orły szybujcie wysoko” – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się na uroczystości zakończenia  roku szkolnego; a rozpoczęło się od udziału pocztu sztandarowego we mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie; oficjalna uroczystość odbyła się w Zespole Szkół,  a  rozpoczęła  w asyście sztandaru szkoły, od odśpiewania Hymnu Państwowego  i powitania zebranych uczniów, rodziców i pracowników szkoły  przez Panią dyrektor.

 W tym roku po raz pierwszy w zreformowanej szkole podstawowej uczniowie klasy VIII otrzymali świadectwo ukończenia szkoły. Wszyscy uczniowie podziękowali Pani dyrektor, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły; wyrazy wdzięczności i słowa uznania w imieniu rodziców przekazała p.  Anna Laskowska. W  podniosłej atmosferze sztandar  szkoły  przejęli  uczniowie  klasy  VII, a wszyscy uczniowie z kasy VIII otrzymali z   rąk   Pani  dyrektor  świadectwa  oraz  gratulacje  od  dyrektora  i  wychowawcy  wraz  z życzeniami, aby w życiu szybowali wysoko, jak metaforyczne Orły z homilii Prymasa Tysiąclecia. Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową z klasy VIII  odebrali  Kinga  Zając,  Zuzanna  Filutowska, Piotr Szczygielski, Hubert Suchodolski i Dominika Jaroszkiewicz oraz dyplom – podziękowanie chorąży pocztu sztandarowego – Kacper Dybciak i asysta sztandaru – Dominka Jaroszkiewicz i Zuzanna Filutowska.

 W dalszej części zakończenia roku szkolnego,  Pani dyrektor wraz z wychowawcami klas gratulowały wyróżniającym się uczniom. Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową z klasy VII  z  rąk  Pani  dyrektor  odebrali Weronika Goławska, Maciej Krasnodębski i  Kacper Ptasiński. W gronie prymusów z klasy VI znaleźli się: Wiktoria Jastrzębska, Kamil Dudziński i Weronika Kisiel; z klasy V – Aleksandra Czechowska, Amelia  Dybciak,   Patryk  Gajek,  Julia Zalewska, Ewelina Zabłocka, Katarzyna Świderska i Natalia Zabłocka, z klasy IV – Iwona Szczygielska, Maja Kiełczykowska, Joanna Toporowicz,  Małgorzata  Kazanecka;  z   edukacji  wczesnoszkolnej za wzorowe postępy w nauce zostali wyróżnieni – z kl. III – Mikołaj Krasnodębski, Maciej Gałach, Iga Zabłocka, Agnieszka Krasnodębska, Maja Ptasińska, Piotr Filutowski, Michał Zabłocki, Dorota Guzek;   z  kl. II – Zofia  Kożuchowska,  Nikola  Suska,  Pola Szaniawska,  Alicja  Gałach. Z kl. I nagrodę otrzymali uczniowie: Mikołaj Dybciak, Natalia Jastrzębska, Antoni Kożuchowski, Dawid Suchodolski, Kornelia Szczuchniak, Patrycja Szczygielska, Filip Mateusiak, Igor Świderski, Szymon Szczygielski i Bartosz Piekarski;  były również   gratulacje   za   stuprocentową  frekwencję  i serdeczne podziękowania Pani dyrektor dla  rodziców     za     aktywną     współpracę     ze     szkołą   –  otrzymali  je  wszyscy  rodzice uczniów  klasy   VIII   –   Państwo:    S.   P.   Dybciakowie,   J.   P.   Filutowscy,   A.      M.     Guzkowie,     D.     R.    Jaroszkiewiczowie,    J.       L.       Krasnodębscy,       A.      M.     Laskowscy,    T.    Z.   Marciniakowie,   R.   T.   Odalscy,   A.   D.  Sosnowscy, M. Z. Suchodolscy, M. P. Szczygielscy, J.  K.  Szczygielscy,   M.  D.  Zającowie   oraz   Panie     z     Rady     Rodziców:    A.    Gałach,   M.   Nowak,   A.   Rosłoń   –   Oskroba,  I.     Wierzchowska,     E.    Siemionek,    B.   Szaniawska,   J.   Filutowska,  M.  Gałach,  A. Zalewska, B.  Szaniawska,  jak  również  rodzice  włączający  się  w    pomoc  naszej  placówce  –  p. G. Suchodolska, p. E. Krasnodębska i p. J. Świderska. W  imieniu  rady  rodziców głos zabrała p. Agnieszka Gałach – przewodnicząca; podziękowała   za   współpracę  wszystkim  nauczycielom  i  pracownikom  administracji  i obsługi oraz  wspólnie z Panią dyrektor życzyły wszystkim bezpiecznych i radosnych wakacji.

Pani  dyrektor również podziękowała  wszystkim  uczniom,  rodzicom  i  pracownikom  szkoły  za codzienną   pracę,   radości   i  sukcesy; ostatnim punktem uroczystości było spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

Zdjęcia p. Marzena Szczygielska