Święto Wojska Polskiego

Dnia 15 sierpnia na Cmentarzu Wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie odbyła się uroczystość  Święta  Wojska  Polskiego,  obchodzona  na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920 roku Uroczystość rozpoczął występ Orkiestry Dętej Łukowskiego Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza. Po nim uczestnicy uroczystości odśpiewali wspólnie hymn państwowy, a polową mszę św. odprawił dziekan dekanatu łukowskiego pierwszego ks. Jerzy Cąkała w asyście proboszczów łukowskich parafii i innych kapłanów.
Uczestnicy uroczystości oddali cześć poległym w wojnie polsko – bolszewickiej poprzez złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie. W uroczystości po raz pierwszy wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W poczcie sztandarowym uczestniczyli: Weronika Goławska, Joanna Kazanecka, Marta Goławska, Szymon Gałach, Maciej Krasnodębski i Michał Mościcki, a opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowała pani Małgorzata Juszczyńska.  Zaś przedszkolaki Wiktoria Mościcka i Szymon Siemionek razem z wychowawczynią panią Wiolettą Kucharską złożyli kwiaty pod obeliskiem. Na zakończenie wszyscy mogli poczęstować się grochówką wojskową przygotowaną przez Jacka Kuca. Wystawę historycznego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego zaprezentował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków.

Zdjęcia p. Wioletta Kucharska