Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020 i oddaliśmy hołd Dzieciom Wojny

W dniu 2  września  2019 r.  uroczyście  rozpoczęliśmy  nowy  rok  szkolny  2019/2020. Spotkanie  w  szkole  poprzedziła  Msza  św.,  odprawiona  w  miejscowej kaplicy przez ks. proboszcza Andrzeja Kieliszka, który  podczas   homilii  przypomniał,  że  każdy dzień  należy przeżyć godnie,  podejmując wyzwania   i współpracę z Bogiem. 

W Zespole Szkół nowy rok szkolny zaczął się podniośle – od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”; w oficjalnej części uroczystości Pani dyrektor  Agnieszka  Śledź  powitała przybyłych gości oraz wszystkich rodziców, uczniów i  pracowników  szkoły.  Przypomniała,  że  w  tym  roku  przypada  80. rocznica wybuchu II wojny światowej i w nawiązaniu do akcji MEN, Przerwany Marsz, podkreśliła tragizm pokolenia wojny; minutą ciszy społeczność szkolna uczciła ich pamięć.

Bardzo serdecznie zostali przyjęci uczniowie kl. I i dzieci rozpoczynające naukę, i zabawę w przedszkolu oraz uczniowie kontynuujący naukę w kl. VIII; w dalszej części spotkania Pani dyrektor przedstawiła wychowawców i nauczycieli oraz przekazała życzenia dla uczniów i pracowników szkoły z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Na zakończenie uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi  wychowawcami.

Zdjęcia p. Marta Kulik, p. Jolanta Wiszniewska-Celińska