Akcja informacyjno – edukacyjna „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim wzmożony ruch na drogach. By zapewnić uczniom bezpieczeństwo, Policja prowadzi działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.
Są to coroczne działania kontrolne wydziałów ruchu drogowego Policji w pierwszych tygodniach września, a więc w czasie, gdy uczniowie wracają do szkół po wakacjach. Celem tych działań jest eliminacja zagrożeń w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz nauka bezpiecznego poruszania się po ruchliwych drogach.
W dniu 3 września 2019 roku w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły”, odbyła się w  naszej  placówce  dla  uczniów klas I – III pogadanka profilaktyczna, którą przeprowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Omówił najważniejsze przepisy ruchu  drogowego,  udzielił  uczniom  porad  praktycznych.  Stwierdził,  że  zdrowie i bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze. Podkreślił, że musimy szczególnie zwracać uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Przypomniał, że  dużą rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy powinni uczyć swoje dzieci prawidłowych zachowań na drodze i zwracać uwagę na zagrożenia związane z ruchem drogowym.

Zdjęcia p. Agnieszka Śledź, p. Barbara Gajo