Szkolna Akcja Narodowego Czytania Nowel polskich

W  dniu 6 września 2019r. po raz kolejny wzięliśmy udział w Akcji Narodowego Czytania; w tym roku Para Prezydencka wybrała 8 nowel na 8. edycję. W naszej szkole promowaliśmy Akcję Narodowego Czytania, czytając „Sachema” H. Sienkiewicza. Wybierając tę nowelę, kierowaliśmy się tym, iż wybitny polski noblista pochodził z Ziemi Łukowskiej, a problematyka, którą uwzględnia w utworze, ma ponadczasowe przesłanie. Genezę „Sachema” i sylwetkę bohatera zaprezentowali nam uczniowie z klas VI – VIII.

Szkolne czytanie zainaugurowała Pani dyrektor Agnieszka Śledź, następnie przewodnicząca rady rodziców pani Agnieszka Gałach, a w dalszej, części fragmenty noweli prezentowali inni nauczyciele i przedstawiciele wszystkich klas. Dźwięki muzyki Chopina podkreślały narodowy charakter uroczystości. Zebrani uczniowie i nauczyciele mieli okazję posłuchać utworu  o ponadczasowym, symbolicznym  i patriotycznym przesłaniu dla narodu polskiego, szczególnie w okresie zaborów „Sachem” był  ostrzeżeniem pisarza i przestrogą, że nie możemy poddać się zaborcom i przypominać zachowaniem indiańskiego wodza. 

Na  zakończenie  uroczystości  Pani  dyrektor  przypomniała,  że jest  to  już 8.  edycja  Akcji  Narodowego  Czytania  i  podziękowała  paniom  –  Elżbiecie  Goławskiej, Jolancie Conkała,  Elżbiecie  Soszka  i  Dorocie  Mościckiej  za przygotowanie uroczystej godziny z literaturą, która wpisuje się w kanon uroczystości o charakterze narodowym.

Zdjęcia p. Agata Kaciłowicz