Akcja Sprzątanie świata – Polska 2019

W dniach 20 i 24 września 2019 roku odbyła się Akcja „Sprzątanie świata – Polska” pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Najmłodsze dzieci – przedszkolaki już w  piątek  20  września  oczyściły  teren  placu  szkoły.  Uczniowie  klas I – VIII sprzątali  24 września okoliczny las, polne i leśne drogi aż do obu przejazdów kolejowych.
W  tej  akcji  wspomagali nas również dorośli (pięć osób oraz Szymon z klasy II), którzy 25 września zbierali śmieci wzdłuż drogi polnej od przejazdu do krzyża stojącego przy drodze Burzeckiej i wzdłuż tej drogi biegnącej przez las aż do skrzyżowania z drogą unijną. Uczestnictwo w tej akcji zintegrowało społeczność szkolną i przyczyniło się do wzrostu świadomości ekologicznej. Jej efektem było również zebranie 30 dużych worków śmieci, rulonu wykładziny i papy, telewizora a przez to zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko oraz czyste, miłe dla oczu, wtopione w krajobraz lasu zielone otoczenie naszej wioski.
Akcję zorganizowała p. Marianna Łukasik

Zdjęcia p. Elżbieta Soszka, p. Anna Gajda, p. Agata Kaciłowicz