Program profilaktyczny – „Wspieramy klasę”

W dniu 27  września  2019 roku uczniowie z klas VI – VIII wzięli udział w spotkaniu poświęconym przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji wśród młodzieży oraz zagrożenia w Internecie. Pogadankę dla młodzieży przeprowadził p. Sławomir Pyrko- muzyk i terapeuta uzależnień. Zwrócił uwagę na istotne problemy, z którymi boryka się współczesna młodzież – papierosy, alkohol, narkotyki czy hejt komputerowy. Artysta podpowiadał uczniom, jak radzić sobie w takich sytuacjach, a przede wszystkim, jak unikać i zapobiegać uzależnieniom, które niszczą psychikę młodego człowieka, zdrowie oraz są  przyczyną samotności.

Spotkanie na pewno prowokuje młodzież do trzeźwego  myślenia na temat swojej przyszłości oraz uświadamia, że młodzi ludzie powinni poszukiwać zdrowego stylu życia, które pomaga kreatywnie rozwijać się i wkraczać w dorosłość.

Zdjęcia p. Edyta Łukasik