Od 31 maja 2021 r. powrót do nauki stacjonarnej

Od 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie klas IV – VIII wracają do nauki stacjonarnej.

Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna.

W trosce o zdrowie uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 20.05.2021 r.) https://www.gov.pl/web/psse-kutno/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-aktualizacja-20052021-r