Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu – zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt

W listopadzie 2021 r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna dłoń” pod kierunkiem p. B. Głuchowskiej i p. M. Szczygielskiej zorganizowali akcję charytatywną na rzecz bezdomnych zwierząt  przebywających w schronisku w miejscowości Gózd (gmina Kłoczew). Nasi wolontariusze zbierali karmę dla podopiecznych schroniska. W zbiórkę zaangażowały się dzieci z przedszkola oraz uczniowie wszystkich klas, którzy w swoich działaniach  byli aktywnie wspierani przez wychowawców. Gromadzona   przez  tydzień  karma,  smaczki, puszki  i zabawki dla zwierzaków zostały zawiezione do schroniska przez opiekuna wolontariatu.
Dzięki takim działaniom uczniowie  uwrażliwiają  się  na  krzywdę  porzuconych
i  skrzywdzonych   zwierząt.  Cieszymy  się,  że  tak  wiele   dzieci  z  przedszkola  i uczniów wzięło udział w naszej akcji, i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest im obojętny.
Wszystkim wychowawcom i uczniom oraz ich rodzicom, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej pomocy w działaniach szkolnego wolontariatu.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w Akcji!


Zdjęcia p. Beata Głuchowska, p. Jolanta Wiszniewska-Celińska, p. Marzena Szczygielska