Andrzejki z SKO

W  dniu 30  listopada  2021 r.  członkowie  SKO  z  klas  II  i  III wspólnie z opiekunami p. Elżbietą Soszka i p. Barbarą Gajo zorganizowali uroczystość z okazji andrzejek, której celem było przybliżenie tradycji i zwyczajów andrzejkowych. Andrzejki są wspaniałą okazją  do  dobrej  zabawy,  a  jednocześnie  dla  najmłodszych źródłem poznania tradycji i obrzędów ludowych.
Uroczystość zaczęliśmy od informacji na temat tradycji wróżb andrzejkowych. Każdy chciał wiedzieć, jakie imię będzie miała ukochana osoba, czy jego marzenie się spełni, kto pierwszy wyjdzie za mąż lub się ożeni.  Dzięki wróżbom dowiedzieliśmy się również, że  będziemy  mieli w przyszłości dużo lekarzy, nauczycieli, architektów, biznesmenów i  sportowców. Czas wróżb minął szybko, uczniowie zostali z nadzieją, że wróżby andrzejkowe na pewno się spełnią.

Zdjęcia p. Agata Kaciłowicz, p. Barbara Gajo