Dzień Języków Obcych

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Dnia 23 czerwca 2021 roku Pani Dyrektor Agnieszka Śledź wręczyła uczniom dyplomy oraz nagrody za konkurs, który odbył się w czasie pandemii. Zadaniem uczestników było wykonać plakat promujący naukę języków obcych. Uczniowie wykazali się kreatywnością. Dziękujemy za udział i gratulujemy … Czytaj dalej

Gminny Konkurs Czytelniczy o Henryku Sienkiewiczu

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Z okazji Tygodnia Biblioteki, czytelnicy szkolnej biblioteki wzięli udział w „Gminnym Konkursie Czytelniczym o życiu i twórczość H. Sienkiewicza” zorganizowanym przez Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w  Łukowie.  W  naszej szkole konkurs przeprowadziła p.  Marzena Szczygielska – nauczyciel bibliotekarz. Chętni uczniowie otrzymali … Czytaj dalej

Konkurs ortograficzny

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

W dniu 15 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I – III. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. W konkursie wzięło udział 9 uczniów. Uczniowie biorący udział w … Czytaj dalej

Konkurs matematyczny

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

W dniu 14 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas I – III. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci, umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych. W konkursie wzięło udział 10 … Czytaj dalej

Konkurs wiedzy o banku

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Uczniowie z naszej szkoły ekonomii uczą się już od najmłodszych lat i to nie tylko teoretycznie. W dniu 10 czerwca 2021 r. w szkolnym konkursie wykazali się dużymi umiejętnościami wiedzy o banku,   znajomością terminów bankowych i obliczeń matematycznych. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy … Czytaj dalej

„Mistrz wiedzy SKO”!

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

W  dniach  19 – 25  kwietnia  2021 r.  został  przeprowadzony  ogólnopolski  Test  SKO w ramach „Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli”. Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności z klas I-VI i nie tylko przystąpili do testu sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu: ekologii, … Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie Przedszkolnego Konkursu Plastycznego „ Kocham Nasz Kraj”

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

W związku ze zbliżającą się 230 rocznicą uchwalenia  Konstytucji 3 Maja zorganizowany został w przedszkolu dla dzieci konkurs „Kocham Nasz Kraj”, wyrażający nasze przywiązanie do Polski i jej historii. Celem konkursu było: promowanie postaw patriotycznych wśród przedszkolaków, kształtowanie wiedzy na … Czytaj dalej

,,Bezpiecznie na wsi – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy’’

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

To właśnie hasło przyświecało XI Ogólnopolskiemu konkursowi plastycznemu dla uczniów klas szkół podstawowych, organizowanemu przez KRUS. Jego celem było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja miała zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania … Czytaj dalej