Certyfikat Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych dla Zespołu Szkół w Świdrach

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych w dniu 5 lutego 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu 32 placówkom Certyfikatów Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych za wysoką jakość pracy w roku szkolnym 2014/2015. Wśród wyróżnionych znalazła się nasza placówka, jako jedyna szkoła z Gminy Łuków oraz jedyna z powiatu łukowskiego. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się 9 marca 2016 r. w Lubelskim Kuratorium Oświaty. Pani Dyrektor Agnieszka Śledź odebrała z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk dokument, potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej. Honorowy Certyfikat Jakości podkreśla rangę naszej placówki jako szkoły wyróżniającej się w środowisku zarówno pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym. O wysokim poziomie szkoły świadczą przede wszystkim: osiągane wysokie lokaty w zawodach sportowych, artystycznych, prowadzenie pracy dydaktycznej wspierającej różnorodne uzdolnienia kierunkowe dzieci i młodzieży, podejmowanie działań społecznych na rzecz środowiska lokalnego, wolontariatu jak i oddziaływań ekologicznych, realizowanie projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami z kraju.

Każde wyróżnienie i uznanie dla placówki jest zasługą całej społeczności szkolnej.