Co w trawie piszczy

Dnia 17 maja nasze przedszkolaki z grupy Motylki wzięły udział w VIII Turnieju Artystycznym pt.: „Co w trawie piszczy?” zorganizowanym w przedszkolu „Magiczny Dworek”  w  Łazach.  Przedszkolaki  musiały  zmierzyć  się  z konkurencjami  umysłowymi,  artystycznymi    oraz   sportowymi,   a   nad  ich  prawidłowym  przebiegiem  czuwało   jury   w  składzie:  p.  Dyrektor  A.  Warpas,  z – ca  Wójta  Gminy  Łuków  p.  W. Szczygieł, Radny Gminy  p.  A.  Szaniawski,  Sołtys  wsi Łazy p. R. Nowicki oraz przedstawiciel OSP Łazy p. K. Jankowski.

Podczas spotkania uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści wiersza Eli Pasławskiej „Na łące”, oraz wiadomościami przyrodniczymi, które wykorzystały w quizie na wesoło. Ważnym dla dzieci elementem turnieju były zmagania sportowe podczas konkurencji drużynowych. Ponadto każda grupa miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich, i wokalnych. Dzieci miały również możliwość wykazania się swoją kreatywnością podczas wykonywania pracy plastycznej MOTYLEK. Za  udział  w  turnieju  nasza  drużyna otrzymała dyplom, puchar oraz drobne upominki. Po wyczerpujących zmaganiach na dzieci czekał słodki poczęstunek.