„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

11 lutego 2020 r. został ogłoszony Dniem Bezpiecznego Internetu  i od 2004 roku organizowany jest z inicjatywy Komisji Europejskiej. Początkowo DBI świętowały jedynie państwa  europejskie,  ale  już  od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.  Tegoroczna  edycja  organizowana jest  pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego  Internetu:  Działajmy razem!”.   Nasza szkoła pod kierunkiem p. A. Gajdy, p. B. Gajo, p. E. Łukasik oraz p. B. Pilszyk po raz kolejny włączyła się w tę akcję, angażując się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia drugiego człowieka.

W ramach obchodu DBI została przygotowana gazetka okolicznościowa „Nie hejtuję- reaguję”, na której znalazły się plakaty promujące antyhejtowe zachowania w sieci oraz cenne wskazówki, dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Przeprowadzona  została również projekcja filmów edukacyjnych, kształtujących właściwe zachowania w sieci. Uczniowie klas I- IV obejrzeli filmy: „Cyberprzemoc”, „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu: Chroń swoją prywatność”, „Internet – Komputeromania” oraz „Szanuj innych w sieci”. Starsi uczniowie z klas V – VIII obejrzeli „Gdzie jest Mimi”, „Cyberprzemoc” oraz  „Stalking – uporczywe nękanie – to przestępstwo” (z udziałem policji). Filmy przypomniały czym jest cyberprzemoc i jakie są jej konsekwencje (zarówno dla ofiar jak i sprawców) oraz jak sobie z nią radzić. Ważnym punktem, mającym na celu uwrażliwienie na problem obrażania w Internecie, promowanie empatii  oraz kształtowanie właściwych postaw i reakcji ofiar i świadków hejtu  była żywa dyskusja,  przeprowadzona  z  uczniami  na  podstawie  obejrzanych  filmów  i  własnych doświadczeń.   W klasach   I  –  IV  pogadanka  odbyła  się   pod  kierunkiem:  p.  B.  Gajo  i  p.  A.  Gajdy, w klasach V – VIII p. B. Pilszyk . W zajęciach uczestniczyły  p. E. Soszka, p. E. Goławska, p. D. Mościcka oraz p. M. Juszczyńska, które kontynuowały omawianie tematu na swoich lekcjach.

Mowa  nienawiści  staje  się  coraz  bardziej  powszechnym zjawiskiem, które w niektórych kręgach  staje  się  coraz  bardziej  akceptowane,  dlatego  nasza  szkoła  przez  cały  rok prowadzi   działania    kształtujące   właściwe  postawy   współtworzenia   twórczego   i bezpiecznego środowiska online.

Zdjęcia p. Anna Gajda, p. Agata Kaciłowicz