Dzień Języków Obcych

Dnia 23 czerwca 2021 roku Pani Dyrektor Agnieszka Śledź wręczyła uczniom dyplomy oraz nagrody za konkurs, który odbył się w czasie pandemii. Zadaniem uczestników było wykonać plakat promujący naukę języków obcych. Uczniowie wykazali się kreatywnością. Dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom.

Zdjęcia p. Agata Kaciłowicz