Dzień Patrona w klasie 4

 

28 maja 2021 roku, dokładnie w 40 rocznicę śmierci księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, klasa 4 obchodziła uroczyście Dzień Patrona. Uczniowie, odświętnie ubrani, wysłuchali historii życia księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wychowawczyni pani Małgorzata Juszczyńska przybliżyła wychowankom informacje dotyczące uroczystości nadania imienia szkole oraz poświęcenia sztandaru. Uczniowie z  zainteresowaniem  słuchali  tych  opowieści,  a  następnie  zwiedzili  „Kącik  Patrona” i zrobili pamiątkowe zdjęcia.

Zdjęcia p. Małgorzata Juszczyńska