Gminny Konkurs Czytelniczy o Henryku Sienkiewiczu

Z okazji Tygodnia Biblioteki, czytelnicy szkolnej biblioteki wzięli udział w „Gminnym Konkursie Czytelniczym o życiu i twórczość H. Sienkiewicza” zorganizowanym przez Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w  Łukowie.  W  naszej szkole konkurs przeprowadziła p.  Marzena Szczygielska – nauczyciel bibliotekarz. Chętni uczniowie otrzymali ankiety z  pytaniami,  na  które należało wyszukać odpowiedzi w różnych źródłach informacji np. książkach  czy  Internecie.  W  konkursie  wzięło udział 62 czytelników z naszej szkoły,   z  czego  34  osoby  wyróżniono  nagrodami.  Wręczenie  nagród  odbyło  się  6 czerwca „Leśnym Zespole Rekreacyjno-Edukacyjnym AMONIT” w Klimkach podczas VIII Gminnego Dnia Dziecka. Z tej okazji organizatorzy przyznali również nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości, otrzymają je w szkole.

Wszystkim czytelnikom uczestniczącym w konkursie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu twórczości noblisty.

Zdjęcia p. Marzena Szczygielska