„Jestem dzieckiem, mam prawa” – obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Dziecko to mały człowiek, który też ma swoje prawa. Na przestrzeni minionych lat, nie wszyscy dorośli o tym pamiętali. W związku z tym  30 lat temu, to jest 20 listopada 1989 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała prawa dzieci w Konwencji o prawach dziecka. Aby przybliżyć ten jakże ważny temat, dnia 26 listopada 2019 roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły, pod kierunkiem p. Anny Gajdy zaprezentował program artystyczny, zawierający treści dotyczące nie tylko przysługujących wszystkim dzieciom praw, ale również obowiązków, które w życiu każdego człowieka bez wątpienia się uzupełniają. Uroczystość poprowadzili: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Joanna Kazanecka oraz uczeń klasy VII Kamil Dudziński, którzy przedstawili najważniejsze informacje dotyczące Konwencji  oraz przybliżyli jakże ważną postać Janusza Korczaka – polskiego prekursora walki o prawa dziecka.
Aby zaciekawić tym ważnym tematem zgromadzoną na apelu społeczność szkolną, Maja Kiełczykowska, Małgorzata Kazanecka, Joanna Toporowicz, Iwona Szczygielska z klasy V oraz wszyscy uczniowie z klasy II zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, wykorzystując kolorowe rekwizyty, niewątpliwie podkreślające walory artystyczne występu.  Młodzi  „artyści”  wystąpili  na  tle  barwnej  scenografii,  przygotowanej  przez  p. Dorotę Mościcką oraz p. Jolantę Conkałę.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani dyrektor, która pełna uznania podziękowała wszystkim występującym uczniom i nauczycielom, którzy mieli swój udział w przygotowaniu apelu. Nawiązując do postaci Janusza Korczaka, podkreśliła również, że wszyscy nauczyciele w naszej placówce, starają się pracować  w myśl idei głoszonych przez tego wielkiego człowieka. Zachęciła także wszystkich uczniów do czytania utworów autorstwa Korczaka, które można wypożyczyć w szkolnej bibliotece.

„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce,aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!
                                                                                                                       Janusz Korczak

Zdjęcia p. Anna Gajda