Jesteście sobie ku pomocy! Święto Szkoły – Dzień Patrona

W   dniu   21   maja  2020  roku  obchodziliśmy  17.  rocznicę  nadania  szkole  imienia  ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji, inaczej niż w poprzednich latach, świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły. Tym razem  młodzież z klas VIII, VII i VI  przedstawiła   najważniejsze   treści   z   nauczania   Prymasa  Tysiąclecia,  traktujące  o miłości Boga, Ojczyzny i człowieka, które szczególnie  w tym czasie nabierają wielkiego znaczenia, w postaci prac literackich, prezentacji multimedialnych, prac plastycznych i pisemnych wypowiedzi. Wiemy,  ponadczasowe przesłanie, jakie płynie nauki Prymasa Tysiąclecia, ułatwia relacje między ludźmi i pokazuje, jak żyć na co dzień i jest  bezcenną wskazówką, jak okazywać dobro, miłość, życzliwość, czasem nawet w trudnych międzyludzkich relacjach. Prezentacje multimedialne opracowali: Aleksandra Czechowska, Amelia Dybciak, Patryk Gajek, Katarzyna Świderska, Ewelina Zabłocka,  Kamil   Dudziński,  Weronika Kisiel,  Maciej Krasnodębski,  Szymon  Gałach i Bartłomiej Świderski.

Dziedzictwo Prymasa o ponadczasowej treści, w tym roku uczniowie naszej szkoły zgłębiali poprzez analizę dokumentalnych  filmów, przygotowanie prac oraz w ramach  pogadanek i dyskusji  na  zajęciach  z   poszczególnych edukacji,  z wychowawcą klasy i na lekcjach religii. Cieszy fakt, że młode pokolenie aktywnie włącza się w organizację Dnia Patrona Szkoły, gdyż Prymas Tysiąclecia mawiał do młodzieży, że jest „Dębem Polskiego Narodu”.