Jesteśmy kreatywni i aktywni

Codzienne zajęcia szkolne zostały zawieszone, ale edukacja trwa dalej. Uczniowie, dzięki zaangażowaniu rodziców, kontynuują naukę w swoich domach. Choć jest to sytuacja  nowa i trudna, to nauka często staje się zabawą i dobrym sposobem na wspólne spędzanie czasu. Rodzinne rozmowy, poszukiwanie rozwiązań i odpowiedzi na postawione pytania oraz szukanie pomysłów na wykonanie określonych  zadań to główne metody nauki zdalnej. Nasi uczniowie i ich rodzice mają niesamowite pomysły na realizację proponowanych przez nauczycieli treści. Na szczególną uwagę zasługują przygotowane  tory przeszkód oraz ciekawe prace  plastyczno-techniczne wykonane przez uczniów klasy II.

Drugoklasiści  w ramach lekcji wychowania fizycznego, używając różnorodnych przedmiotów, opracowali oraz sprytnie pokonali stworzone przez siebie przeszkody. Wykazali  się  również  niezwykłą  kreatywnością oraz pomysłowością w zakresie plastyki i techniki. Świadczą o tym wykonane i przesłane przez niezastąpionych rodziców zdjęcia.