Kartka dla Bohatera

Innowacja pedagogiczna „Kartka dla Bohatera” realizowana była w klasie II w roku szkolnym 2020/2021. Głównym jej celem było wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtowałyśmy wśród uczniów postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii oraz szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijałyśmy aktywność twórczą i kreatywną dziecka. Innowacja odbywała się w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Podczas nauki zdalnej dzieci wykonały kartki w domu, które dostarczyły do szkoły. Prace wykonywaliśmy w języku angielskim i polskim.

Wykonane kartki przygotowaliśmy dla:

– Strażaków

– Domu Opieki Społecznej w Ryżkach

– Domu Seniora w Świderkach

– Ulubionej Osoby

– Policjantów

– Rodziców

Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, byli kreatywni, mieli wiele ciekawych pomysłów które przenosili na własne prace. Każda Kartka dla Bohatera była wyjątkowa i niepowtarzalna.

Innowacja pedagogiczna prowadzona była przez panią Barbarę Gajo,  panią Agatę Kaciłowicz oraz panią Sylwię Gajo.

Zdjęcia p. Agata Kaciłowicz