Konkurs ortograficzny

W dniu 15 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I – III. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. W konkursie wzięło udział 9 uczniów. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów  konkursu,  zostali  nimi:  Patrycja  Szczygielska  z  klasy  III, Dominik Guzek z klasy II i Monika Karwowska z klasy I.

Organizatorami konkursu były panie Barbara Gajo i Elżbieta Soszka