Konkursy dla uczniów klas I- VIII organizowane w ramach promocji Powszechnego Spisu Ludności w 2021 roku

Materiały promocyjne dotyczące II edycji następujących konkursów:

  • konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa”:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/

  • konkurs dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych pt. „Spisowa krzyżówka językowa”:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/