Konkursy dotyczące NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO

Zachęcamy do udziału w konkursach dotyczących NSP 2021:

*konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa”, link do informacji: 

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/

*konkurs dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych pt. „Spisowa krzyżówka językowa”, link do informacji:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/