Kontakt

Zespół Szkół w Świdrach
Szkoła Podstawowa 
Przedszkole

21-400 Łuków
Świdry 99

telefon stacjonarny: 25 625 0810
telefon komórkowy: 695 259 771
e-mail: spswidry@o2.pl

Organ prowadzący:
Rada Gminy Łuków

Organ nadzorujący:
Kuratorium Oświaty w Lublinie