Nagroda III Stopnia – Brązowa Odznaka SKO

Pod koniec wakacji   Bank PKO  Polski SA  Oddział 1 w Łukowie, poinformował, że opiekunowie SKO naszej placówki – p. Barbara Gajo i p. Elżbieta Soszka są w gronie laureatów ogólnopolskiego Konkursu na kronikę SKO. W ramach regionu lubelskiego wyróżniono 48 szkół oraz 66 opiekunów SKO z tych szkół. Na uznanie zasługuje fakt, że opiekunowie SKO prowadzili systematyczną pracę z uczniami w okresie pandemii.

Wielką satysfakcję sprawiły nam wyróżnienie i gratulacje Oddziału Banku i są  motywacją do dalszej aktywnej i twórczej pracy w SKO.