Kadra

Dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach
Agnieszka Śledź
Wychowawcy Oddział/klasa
Jolanta Wiszniewska – Celińska               i Sylwia Gajo         Grupa 3-4 latki
Marta Kulik i Ewelina Durka      Grupa 4-5 latki
Anna Wakuła Grupa 6 latki
Anna Gajda I
Elżbieta Soszka II
Barbara Gajo III
Jolanta Conkała IV
Małgorzata Juszczyńska V
Elżbieta Goławska   VI
Dorota Mościcka VII
Damian Antoniuk VIII
Nauczyciele/ Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
Agnieszka Śledź Edukacja wczesnoszkolna

Technika

Damian Antoniuk Matematyka
Jolanta Conkała

 

Wychowanie fizyczne

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Ewelina Durka Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Wychowanie przedszkolne

Zajęcia rewalidacyjne

Anna Gajda  Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Gajo Edukacja wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna

Sylwia Gajo Język angielski

Wychowanie przedszkolne

Chemia

Geografia

Beata Głuchowska Religia
Elżbieta Goławska Język polski
Małgorzata Juszczyńska Język angielski
Agata Kaciłowicz Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Wychowanie przedszkolne

Zajęcia rewalidacyjne

Świetlica

Marta Kulik Wychowanie przedszkolne

Terapia pedagogiczna

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Marianna Łukasik Przyroda

Biologia

Świetlica

Dorota Mościcka  Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Osiak  Fizyka
Elżbieta Soszka Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Muzyka

Anna Suchodolska urlop
Marzena Szczygielska Biblioteka

Informatyka

Świetlica

 Anna Wakuła        Wychowanie przedszkolne

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Jolanta Wiszniewska – Celińska Wychowanie przedszkolne
Agata Zarzycka Język rosyjski
Pedagog szkolnyEdyta Łukasik

Godziny pracy: czwartek 8:00 – 12:30   /   piątek 8:00 – 11:30

  Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi możesz się podzielić.
Logopeda szkolny –  Anna Wakuła

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 8:30;  środa 9:35 – 10:05 ; czwartek 9.00:11:00

Nauczyciel doradztwa zawodowegoSylwia Gajo

Doradca zawodowy:

 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomaga w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego  poziomu kształcenia,
 • prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku  kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,
 • współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w  zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu  pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • opracowuje system doradztwa zawodowego w szkole.
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia Elżbieta Goławska
Pracownicy niepedagogiczni
Sekretarz Halina Łukasik
Intendent Agnieszka Zając
Obsługa Małgorzata Baniak

Magdalena Borkowska

Wioleta Kurowska

Grzegorz Kurowski

Agata Sochacka

Agnieszka Zabłocka