Kadra

Dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach

Agnieszka Śledź

 Wychowawcy

Imię i nazwisko wychowawcy                                                                       ODDZIAŁ/ Klasa
Dorota Mościcka i Marta Kulik                                                      Grupa 3-4 – latki
Wioletta Kucharska i Agata Kaciłowicz                                        Grupa 5 – latki   Jolanta Wiszniewska-Celińska                                                     Grupa 6 – latki
 
Elżbieta Soszka I
Barbara Gajo II
Marzena Szczygielska III
Anna Gajda IV
Jolanta Conkała V
Małgorzata Juszczyńska VI
Elżbieta Goławska VII

Nauczyciele

Imię i nazwisko Przedmiot
Agnieszka Śledź Edukacja wczesnoszkolna

Technika/Zajęcia techniczne

Oligofrenopedagogika

Jolanta Conkała Wychowanie fizyczne

Historia i społeczeństwo

Wychowanie do życia w rodzinie

Świetlica

Anna Gajda Matematyka

Świetlica

Barbara Gajo Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia komputerowe

Terapia pedagogiczna

Świetlica

Beata Głuchowska Religia
Elżbieta Goławska Język polski
Małgorzata Juszczyńska Język angielski

Oligofrenopedagogika

Wioletta Kucharska Wychowanie przedszkolne

Doradztwo zawodowe

Marta Kulik Wychowanie przedszkolne
Marianna Łukasik Przyroda

Biologia

Dorota Mościcka Wychowanie przedszkolne

Wychowanie fizyczne

Ewa Osiak Chemia

Fizyka

Jadwiga Smorczewska Geografia

Świetlica

Elżbieta Soszka Edukacja wczesnoszkolna

Muzyka

Plastyka

Oligofrenopedagogika

Anna Suchodolska urlop
Marzena Szczygielska Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia komputerowe/informatyka

Biblioteka

Świetlica

Jolanta Wiszniewska – Celińska Wychowanie przedszkolne
Agata Zarzycka Język rosyjski

Pracownicy niepedagogiczni

Sekretarz / intendent Halina Łukasik
Woźna Małgorzata Baniak
Pomoc kuchenna Agnieszka Zając
Sprzątaczka/woźna oddziałowa

Woźna oddziałowa 

Sprzątaczka/woźna oddziałowa 

Magdalena Borkowska

Wioleta Kurowska

Agnieszka Zabłocka

Konserwator Jarosław Muszyński


Pedagog szkolny –
Edyta Łukasik

Godziny pracy: każdy czwartek od 8:30 do 13:30.
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • masz problemy rodzinne,
  • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
  • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
  • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
  • chciałbyś z kimś porozmawiać,
  • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
  • masz ciekawe pomysły, którymi możesz się podzielić.

 Logopeda szkolny – Magdalena Orzeł

Godziny pracy: każdy poniedziałek od 8:00 do 10:00.