Kadra

 

Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach 

Agnieszka Śledź
Wychowawcy Oddział/klasa
Marzena Dudzińska i Ewelina Durka         Grupa 3-4 latki
Jolanta Wiszniewska – Celińska i Sylwia Gajo      Grupa 4-5 latki
Marta Kulik i Anna Wakuła Grupa 6 latki
Marzena Szczygielska I
Anna Gajda II
Elżbieta Soszka III
Damian Antoniuk IV
Jolanta Conkała V
Małgorzata Juszczyńska VI
Elżbieta Goławska VII
Dorota Mościcka VIII
Nauczyciele/ Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
Agnieszka Śledź Edukacja wczesnoszkolna

Technika

Damian Antoniuk Matematyka

Fizyka

Informatyka

Jolanta Conkała

 

Wychowanie fizyczne

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Biblioteka

Marzena Dudzińska Wychowanie przedszkolne
Ewelina Durka Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Zajęcia rewalidacyjne

Wychowanie przedszkolne

Anna Gajda Edukacja wczesnoszkolna

Świetlica

Sylwia Gajo Język angielski

Wychowanie przedszkolne

Geografia

Świetlica

Elżbieta Goławska Język polski
Małgorzata Juszczyńska Język angielski

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Świetlica

Agata Kaciłowicz

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Zajęcia rewalidacyjne

Marta Kulik

Wychowanie przedszkolne

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Dorota Mościcka

Przyroda

Biologia

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Osiak  Chemia
Joanna Papiewska

 

Religia

Świetlica

Elżbieta Soszka

 

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Muzyka

Świetlica

Anna Suchodolska Matematyka

Fizyka

Świetlica

Marzena Szczygielska Edukacja wczesnoszkolna
Anna Wakuła Wychowanie przedszkolne
Jolanta Wiszniewska – Celińska Wychowanie przedszkolne
Agata Zarzycka Język rosyjski
   
Pedagog szkolnyAnna Wakuła

Godziny pracy: poniedziałek 10:30 – 12:30; wtorek 10.00 – 12.00; środa 8:30 – 12.30; piątek 11:30 – 13:30

  Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi możesz się podzielić.
Logopeda szkolny –  Anna Wakuła

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 10:30;  wtorek 8:00 – 10:00; czwartek 11.00:11:30

PsychologSylwia Cygan

Godziny pracy: czwartek 10:15 – 14.45; piątek 10:25 – 15.10

Pedagog specjalnyAnna Wakuła

Godziny pracy: wtorek 12:00 – 12:30; środa 13.00 – 13.30; piątek 10.30:11:30

Pedagog specjalnyMarzena Szczygielska

Godziny pracy: poniedziałek 11:15 – 13.00; wtorek 8:50 – 9:35 i 10:30 – 11:15; środa 8.50 – 10.20; czwartek 11:15 – 13:00; piątek 12:15 – 12:45

Nauczyciel doradztwa zawodowegoSylwia Gajo

Doradca zawodowy:

 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomaga w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego  poziomu kształcenia,
 • prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku  kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,
 • współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w  zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu  pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • opracowuje system doradztwa zawodowego w szkole.
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia –  Elżbieta Goławska
Pracownicy niepedagogiczni  
Sekretarz szkoły Halina Łukasik
Intendent Agnieszka Zając
Obsługa Małgorzata Baniak

Magdalena Borkowska

Wioleta Kurowska

Grzegorz Kurowski

Agata Sochacka

Agnieszka Zabłocka