Kadra

Dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach
Agnieszka Śledź
Wychowawcy Oddział/klasa
Wioletta Kucharska

i Sylwia Gajo              

Grupa 3-4 latki
Jolanta Wiszniewska – Celińska

i Agata Kaciłowicz     

Grupa 4-5 latki
Marta Kulik Grupa 6 latki
Barbara Gajo I
Anna Gajda II
Elżbieta Soszka III
Elżbieta Goławska IV
wz.  Dorota Mościcka V
Damian Antoniuk   VI
Jolanta Conkała VII
Małgorzata Juszczyńska VIII
Nauczyciele/ Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
Agnieszka Śledź Edukacja wczesnoszkolna

Technika

Oligofrenopedagogika

Damian Antoniuk Matematyka
Jolanta Conkała Wychowanie fizyczne

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Gajda  Edukacja wczesnoszkolna

Świetlica

Barbara Gajo Edukacja wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna

Świetlica

Sylwia Gajo Język angielski

Wychowanie przedszkolne

Chemia

Beata Głuchowska Religia
Elżbieta Goławska Język polski
Małgorzata Juszczyńska Język angielski

Oligofrenopedagogika

Agata Kaciłowicz Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Wychowanie przedszkolne

Wioletta Kucharska Wychowanie przedszkolne

Doradztwo zawodowe

Marta Kulik Wychowanie przedszkolne
Marianna Łukasik Przyroda

Biologia

Świetlica

Dorota Mościcka Wychowanie fizyczne

Wychowanie przedszkolne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Osiak Fizyka
Jadwiga Smorczewska Geografia
Elżbieta Soszka Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Muzyka

Anna Suchodolska           urlop
Marzena Szczygielska   Informatyka

Świetlica

Biblioteka

Jolanta Wiszniewska – Celińska Wychowanie przedszkolne
Agata Zarzycka Język rosyjski
Pedagog szkolnyEdyta Łukasik

Godziny pracy: czwartek 8:00 – 12:00

                         piątek 8:00 – 12:00

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi możesz się podzielić.
Logopeda szkolnyMarta Kulik

Godziny pracy: poniedziałek 12.30 – 13.30

                         wtorek 8:00 – 10:00                                                                                

Doradca zawodowy – Wioletta Kucharska

Doradca zawodowy:

 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomaga w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego  poziomu kształcenia,
 • prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku  kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 •  koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,
 • współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w  zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu  pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • opracowuje system doradztwa zawodowego w szkole.
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia – Elżbieta Goławska

Pracownicy niepedagogiczni

Sekretarz Halina Łukasik
Intendent Agnieszka Zając
Obsługa Małgorzata Baniak

Magdalena Borkowska

Wioleta Kurowska

Jarosław Muszyński

Agata Sochacka

Agnieszka Zabłocka