Obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa MEN, której celem jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. 

W naszej szkole odbyły się otwarte zajęcia z tabletami oraz z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Ortografia w klasie III, w oparciu o bezpłatne programy edukacyjne dostępne w Internecie, to zajęcia w czasie, których uczniowie powtórzyli i utrwalili zasady ortograficzne oraz sprawdzili swoje umiejętności, uzupełniając dyktando online „W ogródku Michała”. A zajęcia świetlicowe odbywały się w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie wykorzystywali zasoby sieci do odrabiania prac domowych i wzajemnej pomocy w poznawaniu dostępnych programów edukacyjnych; poznawali również sposoby unikania zagrożeń w sieci z wykorzystaniem filmów z serii „Owce w sieci”. Natomiast uczniowie klas IV – VI korzystali z programów graficznych np. Pivot, Gimp do tworzenia animacji. Zajęcia realizowane w ramach Dnia Nowych Technologii zakończyliśmy późnym popołudniem, a uczestnicy deklarowali wykorzystanie poznanych programów edukacyjnych także w domu.