Informacje, ogłoszenia i komunikaty

Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Wrzesień 2021: 1.09.2021 r. (środa) 28.09.2021 r. (wtorek)  29.09.2021 r. (środa)

Listopad 2021: 16.11.2021 r. (wtorek)  17.11.2021 r. (środa)

Luty 2022: 1.02.2022 r. (wtorek) 2.02.2022 r. (środa)

Maj 2022: 17.05.2022 r. (wtorek) 18.05.2022 r. (środa)


Informacja dla Rodziców zainteresowanych wakacyjnym dyżurem w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo, informuję, że istnieje możliwość zorganizowania w przedszkolach  na terenie Gminy Łuków dyżuru wakacyjnego w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  z opieki przedszkolnej w pierwszej kolejności, będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym, proszę o wypełnienie wniosku i złożenie go osobiście w macierzystym przedszkolu lub przesłanie na e-maila spswidry@o2.pl do dnia 05 czerwca 2020 r. Wniosek w załączeniu.

Wniosek w sprawie dyżuru wakacyjnego 2020

 Dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach

Agnieszka Śledź

 ————————————————————————————————————

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych!

Informujemy, że w każdej chwili istnieje możliwość zgłoszenia przez rodziców chęci uzyskania opieki nad dzieckiem w Przedszkolu w Świdrach w czasie trwającej pandemii. W  takim  przypadku  należy  poinformować  Dyrektora placówki poprzez sekretariat pod nr telefonu: 25 625-08-10; 695-259-771  oraz przesłać  wypełnione „Zgłoszenie chęci uzyskania opieki nad dzieckiem w Przedszkolu w Świdrach”, które zamieszczone jest poniżej lub  pobrać w budynku placówki ze stolika przed sekretariatem.

Zgłoszenie_rodziców_dziecka_

Ww. zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy:  spswidry@o2.pl lub  złożyć na stoliku przed sekretariatem w budynku placówki w godzinach od 800 do 1200, na dwa dni robocze przed dniem zadeklarowania pobytu dziecka w przedszkolu w celu dokonania właściwej organizacji pracy.

W   związku  z  mniejszą  ilością   dzieci    należy  liczyć  się  z podwyższeniem  opłaty  za wyżywienie.

Prosimy, aby każdy z Rodziców zapoznał się z poniższymi procedurami, które obowiązują w Przedszkolu w Świdrach od 06 maja 2020 r.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa COVIT-19

 ——————————————————————————————————————–Sprawozdania finansowe za rok 2018, 2019, 2020 Zespołu Szkół w Świdrach znajdują się na stronie BIP Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie w menu „Rejestry i ewidencje”.

http://www.e-bip.pl/Start/13033/RecordsKeeping

——————————————————————————————————————–