Informacje, ogłoszenia i komunikaty

Informacje dla Rodziców

2022/2023

Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Wrzesień 2022: 1.09.2022 r. (czwartek);  20.09.2022 r. (wtorek);  21.09.2022 r. (środa)

Listopad 2022: 22.11.2022 r. (wtorek);  23.11.2022 r. (środa)

Luty 2023: 7.02.2023 r. (wtorek);  8.02.2023 r. (środa)

Maj 2023: 16.05.2023 r. (wtorek);  17.05.2023 r. (środa)


OGŁOSZENIA

Wakacyjny dyżur w przedszkolu 2022/2023


Informacja dla Rodziców zainteresowanych wakacyjnym dyżurem w Przedszkolu w Świdrach w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo!

  Informuję, że istnieje możliwość zorganizowania w Przedszkolu w Świdrach dyżuru wakacyjnego w okresie od 3 do 28 lipca 2023 r. oraz od 21 do 31 sierpnia 2023 r.

W okresie od 31 lipca do 20 sierpnia 2023 r. nastąpi przerwa w funkcjonowaniu przedszkola.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkoli i szkół w tym roku dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkola, do którego są aktualnie zapisane. Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w działalności przedszkola w wakacje związane są z prawem nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola do urlopu wypoczynkowego oraz pracami porządkowymi w przedszkolu.

W związku z powyższym, proszę o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (wzór dostępny w szkole oraz na stronach Internetowych Gminy Łuków i Zespołu Szkół w Świdrach) oraz złożenie go w przedszkolu u wychowawcy swojego dziecka  do dnia 15 czerwca 2023 r.

Z poważaniem

Agnieszka Śledź – dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach

Szczegółowe informacje poniżej.

Zarządzenie Wójta Gm. Łuków ws. dyżurów wakacyjnych 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola w Świdrach

Rezygnacja z usług przedszkola

 


 


Komunikat

Sprawozdania finansowe za rok 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Zespołu Szkół w Świdrach znajdują się na stronie BIP Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie w menu „Rejestry i ewidencje”. Link do strony poniżej:

http://www.e-bip.pl/Start/13033/RecordsKeeping