Informacje, ogłoszenia i komunikaty

Informacja dla Rodziców zainteresowanych wakacyjnym dyżurem w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo, informuję, że istnieje możliwość zorganizowania w przedszkolach  na terenie Gminy Łuków dyżuru wakacyjnego w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Nasze przedszkole stanowi rejon II razem z przedszkolami w Gołąbkach, Łazach, Turzych Rogach. W lipcu i sierpniu 2022 dzieci będą mogły uczęszczać do ustalonego przedszkola dyżurnego. Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora i organ prowadzący. Przerwy w działalności przedszkola w wakacje związane są z prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego oraz pracami porządkowymi w przedszkolu. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu w naszej Gminie.

Szczegółowe informacje poniżej.

Zarządzenie20220526_10035537

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

Rezygnacja z usług przedszkola w okresie wakacyjnym

Dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach

Agnieszka Śledź


Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Wrzesień 2021: 1.09.2021 r. (środa) 28.09.2021 r. (wtorek)  29.09.2021 r. (środa)

Listopad 2021: 16.11.2021 r. (wtorek)  17.11.2021 r. (środa)

Luty 2022: 1.02.2022 r. (wtorek) 2.02.2022 r. (środa)

Maj 2022: 17.05.2022 r. (wtorek) 18.05.2022 r. (środa)


Sprawozdania finansowe za rok 2018, 2019, 2020, 2021 Zespołu Szkół w Świdrach znajdują się na stronie BIP Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie w menu „Rejestry i ewidencje”.

http://www.e-bip.pl/Start/13033/RecordsKeeping