Ogłoszenia i informacje

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Zespołu Szkół w Świdrach znajduje się na stronie BIP Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie w menu „Rejestry i ewidencje”.

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Świdrach (Przedszkola i Szkoły Podstawowej) odbędzie się dnia 19 czerwca 2019r. o godz. 930 w sali gimnastycznej.

Msza   święta   z   okazji  zakończenia  roku  szkolnego  2018/2019  będzie  odprawiona  w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie  o godz. 800

Serdecznie  zapraszamy!

DYREKTOR  I PRACOWNICY

ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH