Dokumenty

  • Statut Zespołu Szkół w Świdrach obowiązujący od 1 września 2020 r.

Statut Zespołu Szkół w Świdrach

  • Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczo – profilaktyczny 2021-2022

  • Regulamin (procedury) funkcjonowania Zespołu Szkół w Świdrach w czasie epidemii obowiązujący od 1 września 2021 r.

Regulamin (procedury) funkcjonowania Zespołu Szkół w Świdrach w czasie epidemii obowiązujący od 1 września 2021 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu (procedur) funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.docx

  • Dostępność

Deklaracja dostępności