Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 01 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 14 lutego – 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 Dni ustawowo wolne od zajęć:

1 listopada 2021 r. Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r.  Narodowe Święto Niepodległości

25 – 26 grudnia 2021 r.  Boże Narodzenie

1 stycznia 2022 r.  Nowy Rok

6 stycznia 2022 r.  Święto Trzech Króli

18 kwietnia 2022 r.  Poniedziałek Wielkanocny

1 maja 2022 r.  Święto Pracy

3 maja 2022 r.  Święto Narodowe Trzeciego Maja

 Dodatkowe dni wolne od zajęć:

2 listopada 2021 r. (wtorek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r.(piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24 maja 2022 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

25 maja 2022 r. (środa) egzamin ósmoklasisty z matematyki

26 maja 2022 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty z języka obcego

17 czerwca 2022 r. (piątek)