Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Dni ustawowo wolne od zajęć:
1 listopada 2018 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2018 r.  Narodowe Święto
Niepodległości
12 listopada 2018 r. Stulecie Odzyskania Niepodległości
25 – 26 grudnia 2018 r.  Boże Narodzenie
1 stycznia 2019 r.  Nowy Rok
6 stycznia 2019 r.  Święto Trzech Króli
22 kwietnia 2019 r.  Poniedziałek Wielkanocny
1 maja 2019 r.  Święto Pracy
3 maja 2019 r.  Święto Narodowe Trzeciego Maja
20 czerwca 2019 r.  Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć:
02.11.2018 r. (piątek)
02.01.2019 r. (środa)
03.01.02109 r. (czwartek)
04.01.2019 r. (piątek)
15.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty (poniedziałek)
16.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty (wtorek)
17.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty (środa)
02.05.2019 r. (czwartek)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.