Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 19 czerwca 2019 r.

Ferie letnie 20 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć:
1 listopada 2018 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2018 r.  Narodowe Święto Niepodległości
12 listopada 2018 r. Stulecie Odzyskania Niepodległości
25 – 26 grudnia 2018 r.  Boże Narodzenie
1 stycznia 2019 r.  Nowy Rok
6 stycznia 2019 r.  Święto Trzech Króli
22 kwietnia 2019 r.  Poniedziałek Wielkanocny
1 maja 2019 r.  Święto Pracy
3 maja 2019 r.  Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
02.11.2018 r. (piątek)
02.01.2019 r. (środa)
03.01.02109 r. (czwartek)
04.01.2019 r. (piątek)
15.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty (poniedziałek)
16.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty (wtorek)
17.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty (środa)
02.05.2019 r. (czwartek)