Pierwszaki – czytelnikami. Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

Tradycją szkolnej biblioteki jest przyjęcie do grona  czytelników uczniów klasy I. To uroczyste wydarzenie miało miejsce 4 lutego 2021r.  w naszej bibliotece szkolnej.

Spotkanie zaczęło się od pogadanki, dzięki której dzieci dowiedziały się, dlaczego warto czytać książki i jak je szanować.
Głównym  celem  uroczystości  było  zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim to nastąpiło, uczniowie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla nich, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki.
Dzieci   obiecały,   że   będą   kochać  i  szanować  książki,  korzystać  z  ich  mądrości  i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Gdy nasi najmłodsi  uczniowie poznali zasady korzystania z wypożyczalni oraz zbioru książek, nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika oraz wypożyczenie pierwszej książki. Uroczystego pasowania dokonała Pani dyrektor Agnieszka Śledź. Następnie mali czytelnicy otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawczyni pani Elżbiety Soszki wyprawki czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii: „Mała książka – wielki człowiek”, zawierające: książkę „Pierwsze abecadło”, broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – stanowiącą poradnik, w jaki sposób wspierać dziecko w nauce czytania oraz Kreatywny alfabet tj. plakat z literami, który można wycinać i układać wyrazy, i napisy, aby wspomóc naukę alfabetu i czytania. Bibliotekarz szkolny pani Marzena Szczygielska, wypożyczyła nowym czytelnikom  pierwszą książkę i wręczyła pamiątkowe zakładki do książek.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze i powinno przyczynić się do tego, że biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

 Życzymy nowym czytelnikom wiele wspaniałych przeżyć z bohaterami czytanych książek.