Pochwały Dyrektora Szkoły dla wyróżnionych uczniów

W dniu 24 czerwca 2021 r. w obecności społeczności szkolnej zostały udzielone pochwały Dyrektora Zespołu Szkół dla wyróżniających się uczniów.
Pani dyrektor Agnieszka Śledź złożyła gratulacje za:
– rzetelną naukę i wzorowe zachowanie
– wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe
– 95% i wyżej frekwencję na zajęciach dydaktycznych
– godne reprezentowanie Zespołu Szkół w Świdrach
– osiągnięcia w czytelnictwie
Ponadto   zostały   rozdane nagrody,  dyplomy   i  podziękowania  dla  uczniów  biorących  udział  w konkursach i wyróżniających się aktywnością  na terenie szkoły.
Wszystkim wyróżnionym uczniom i dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na zakończenie uroczystości odbyło się wręczenie pierwszych w życiu praw jazdy, czyli kart rowerowych dla uczniów klasy IV. Wręczenia kart dokonała Pani dyrektor, która również jako nauczyciel techniki przygotowywała uczniów do zdobycia tego dokumentu oraz Pani Marianna Łukasik – nauczyciel biologii i dyplomowana pielęgniarka. Kartę rowerową otrzymało łącznie 11 uczniów. Wcześniej wszyscy czwartoklasiści musieli poznać przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów, posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejnymi etapami zmierzającymi do uzyskania karty rowerowej to poprawne rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego oraz egzamin sprawnościowy z umiejętności praktycznych jazdy rowerem. Dodatkowo każdy uczeń otrzymał kamizelkę odblaskową, pozyskaną z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gratulujemy małym kierowcom i życzymy im bezpiecznej jazdy.

Zdjęcia p. Marzena Szczygielska