Podsumowanie II semestru – Pochwały Dyrektora Szkoły dla wyróżnionych uczniów w obecności społeczności szkolnej

W dniu 17 czerwca 2019 r. w obecności społeczności szkolnej zostały udzielone pochwały Dyrektora Zespołu Szkół dla wyróżniających się uczniów i dzieci z przedszkola.  Pani dyrektor Agnieszka Śledź złożyła gratulacje za:
– rzetelną naukę i wzorowe zachowanie
 – wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe
– 95% i wyżej frekwencję na zajęciach dydaktycznych
– godne reprezentowanie Zespołu Szkół w Świdrach
Ponadto   zostały   rozdane   dyplomy   i  podziękowania  dla  uczniów  biorących  udział  w szkolnych konkursach i wyróżniających się aktywnością  na terenie szkoły.

Wszystkim wyróżnionym uczniom i dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia p. Marzena Szczygielska