Pomagamy zwierzętom ze schroniska

Uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawczyni p. A. Gajdy na początku grudnia zorganizowali i przeprowadzili akcję charytatywną pod hasłem: „Pomagamy zwierzętom ze schroniska – To tak niewiele, jednak dla nich tak dużo”. Dobrym sercem oraz wrażliwością wykazali się również uczniowie z klasy I i II, którzy wraz ze swoimi wychowawczyniami: p. E. Soszka oraz p. B. Gajo,  chętnie przyłączyli się do realizacji działań, podjętych przez starszych kolegów.

Dzieci pod opieką swoich rodziców gromadzili karmę i inne przedmioty dla zwierząt, które nie zaznały szczęścia posiadania prawdziwego domu. Zgromadzone przedmioty zostały przekazane w dn. 4.12.2020 r.  na ręce p. Aleksandry Niecieckiej, prowadzącej  schronisko „Zwierzaki do wzięcia” w miejscowości Gózd obok Kłoczewa.

Akcja spotkała się z dość dużym zainteresowaniem naszych wychowanków i ich rodziców,   a   po   ilości   zgromadzonej   karmy   można   sądzić,  że  los  porzuconych i bezdomnych zwierząt nie jest obojętny dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W AKCJI !