Powrót klas I-III do nauki w trybie stacjonarnym

Informuję, że od wtorku 4 maja 2021 r. wszyscy uczniowie klas 1-3 wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Świetlica świadczy opiekę wszystkim zapisanym do niej uczniom.

Powrót uczniów do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, co ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. W szczególności przypominam o konieczności zapewnienia dziecku maseczki. 

Wytyczne MEiN, MZ I GIS dla klas I-III szkół podstawowych 

Wytyczne_dla_klas_1-3_SP_-_aktualizacja_4052021

Uczniowie klas 4-8  powrócą do szkoły w połowie maja w trybie hybrydowym –                o szczegółach będę informować w późniejszym terminie.

Z pozdrowieniem

Agnieszka Śledź – dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach