Program dla szkół

Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zastąpiono nowym Programem dla szkół. Nowy Program dla szkół ma na celu promocję wśród uczniów zdrowej diety bogatej w owoce i warzywa oraz mleko. W ramach nowego programu dzieci otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne, biorą udział w działaniach edukacyjnych poprawiających wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych.