Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym 2014/2015 oddział przedszkolny 3-4 latki przystąpił do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas” i będzie realizowany w kolejnych latach. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Projekt obejmuje cykl zajęć dydaktycznych i skierowany jest do dzieci 3-4 letnich. Składa się z 5 zajęć warsztatowych:
1. Wycieczka po okolicy – obserwacja różnych źródeł dymu
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
5. Jak unikać dymu papierosowego?

Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększą wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, podczas wycieczki będą obserwowały źródła dymu, projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”, rysowały różne źródła dymu. Zapoznają się z maskotką programu dinozaurem Dinkiem – zwolennikiem czystego powietrza i przeciwnikiem dymu papierosowego. Nauczą się piosenki o bohaterze programu i będą kolorowały portret Dinka. Dzieci spotkają z pielęgniarką gdzie również dowiedzą się o negatywnym wpływie dymu nikotynowego na zdrowie człowieka, o skutkach palenia papierosów, uchronienia przed paleniem biernym i umiejętności odmawiania palenia. W ramach realizacji zagadnień z programu zostanie zorganizowany kącik, gdzie będą wyeksponowane materiały informacyjne na temat szkodliwości palenia. Na zakończenie programu dzieci spotykają się z Dinkiem. Wspólnie bawią się, śpiewają piosenkę o zielonym Dinku.

Realizatorami projektu jest pani Wioletta Kucharska i pani Dorota Mościcka