„Razem na Święta” 2020

 

„Razem na Święta” to akcja MEN, której celem jest zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym, aby działania realizowane w ramach szkolnych kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. A takie przedsięwzięcia kształtują poczucie wspólnoty i umacniają więzi międzypokoleniowe oraz uczą altruizmu i wrażliwości w poczuciu odpowiedzialności za drugą osobę.

Szkolne koło wolontariatu „Pomocna dłoń” aktywnie włączyło się do działań tegorocznej akcji.  Zostało  podjętych  wiele  inicjatyw  mających  na  celu wsparcie potrzebujących w lokalnej społeczności  osamotnieni, a których ucieszy gest szlachetnych serc, skierowany w ich stronę. We współpracy z kołem PCK zorganizowano zbiórkę artykułów spożywczych pod hasłem „Pomagamy – pomóż i Ty”. Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele otworzyli swoje serca na potrzebujących. Ochoczo i z wielkim zaangażowaniem przygotowali różne produkty, aby podzielić się z innymi żywnością oraz środkami czystości, które zostały przekazane w formie paczek świątecznych, osobom potrzebującym, w naszym lokalnym środowisku. W ramach podjętych działań, wszystkie grupy przedszkolne wykonały kartki z życzeniami oraz ozdoby choinkowe, które   przekazano   osobom   samotnym.   Ponadto  zorganizowano  zbiórkę  słodyczy  i  herbaty  dla  mieszkańców Domu Seniora w Świderkach i Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach, które wraz z kartkami i ozdobami świątecznymi przekazano pensjonariuszom. Uczniowie klas I –III zorganizowali zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska. Zebrana karma i akcesoria zostały przekazane do schroniska „Zwierzaki do wzięcia”   w   miejscowości   Gózd  obok  Kłoczewa.  Uczniowie  klasy  czwartej,  piątej  i uczestnicy zajęć świetlicowych, opracowali piękne karty świąteczne i podarowali je członkom rodziny, sąsiadom, osobom samotnym poprzez wrzucenie ich do skrzynek pocztowych;  wykonali także ozdoby świąteczne dla osób z rodziny, w najbliższej okolicy i  przyjaciół. Wielu z nich przygotowało również wigilijną paczkę.  W ramach zajęć świetlicy uczniowie samodzielne lub z pomocą członków rodziny przygotowali słodkie upominki w formie świątecznych pierniczków i obdarowali nimi sąsiadów lub swoje  babcie  i  dziadków.   Angażowali   się   również   w   pomoc  osobom  starszym w przedświątecznych zakupach. Ponadto nasi uczniowie aktywnie włączyli się w prace przy świąteczny porządkach w domu i na podwórku. 

Składamy serdeczne podziękowania uczniom, przedszkolakom i ich rodzicom za gorący odruch serca i niesienie pomocy potrzebującym, w tym trudnym okresie. Jesteście Wielcy w dobroci serca, w okazywaniu dobroci dla bliźnich w potrzebie. Dzięki wspólnemu działaniu, mogliśmy zrobić więcej. Takie szlachetne inicjatywy sprawiają radość obdarowanym, ale jeszcze bardziej ubogacają tych, którzy otwierają swoje serca na potrzeby innych i umieją się dzielić. Niech w tym szczególnym czasie cicha święta noc przyniesie radość i pokój każdemu sercu…