Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 trwa od 08.03.2022 r. do 22.03.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne w wersji edytowalnej zamieszczone poniżej. Proszę je pobrać, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: spswidry@o2.pl, temat wiadomości: Dokumenty rekrutacyjne lub wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu głównym do placówki

Jeżeli żadna z tych opcji nie jest możliwa do wykonania, to przygotowany będzie pakiet dokumentów do odebrania sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 11.00. Zachęcamy jednak do przesyłania dokumentacji w wersji elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022-2023

Załącznik nr 1 do Wniosku

Załącznik nr 2 do Wniosku

Załącznik nr 3 do Wniosku

Załącznik nr 4 do Wniosku

Załącznik nr 5 do Wniosku

Załącznik nr 6 do Wniosku

Oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola

Od 10 marca 2022 r. do 29 marca 2022 r. trwa postępowanie rekrutacyjne do  Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach na rok szkolny 2022-2023.

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2022-2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2022-2023

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka

Oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do szkoły

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok 2022/2023

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731