Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do przedszkola będzie trwała od 11.03.2021 r. do 25.03.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne w wersji edytowalnej zamieszczone są poniżej. Proszę je pobrać, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: spswidry@o2.pl, temat wiadomości: Dokumenty rekrutacyjne

albo  

wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu głównym do placówki.

Jeżeli żadna z tych opcji nie jest możliwa do wykonania, to przygotowany jest pakiet dokumentów do odebrania przy wejściu głównym do budynku placówki w godzinach 9.00 – 11.00. Zachęcamy jednak do przesyłania dokumentacji w wersji elektronicznej.

Od 10 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Świdrach.

2021/2022

Lista kandydatów do kl. I-III przyjętych w terminie uzupełniającym

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do kl. I szkoły podstawowej w ZS w Świdrach na rok szkolny 2021-2022

Lista kandydatów przyjętych do klasy I szkoły podstawowej

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola w Świdrach w postępowaniu uzupełniającym

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego do kl. 1

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Zał. nr 1 do Zarządzenia 23.2020-2021-wniosek do przedszkola

Zał-nr-1-do-wniosku-oświadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej

Zał. nr 2 do Zarządzenie 23.2020-2021 – oświadczenie woli

Zał.-nr-2-do-wniosku-oświadczenie-o_samotnym_wychowywaniu_dziecka

Zał. nr 3 do Zarządzenia 23.2020-2021 – Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

Zał.-nr-3-do-wniosku-władza-rodzicielska

Zał. nr 4 do Zarządzenia 23.2020-2021 – wniosek o przyjęcie do szkoły

Zał.-nr-4-do-wniosku-o-zatrudnieniu

Zał. nr 5 do Zarządzenia 23.2020-2021 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zał.-nr-5-do-wniosku-rodzeństwo-kandydata

Zał.-nr-6-do-wniosku-zatrudnienie-w-placówce

Zał. nr 6 do Zarządzenia 23.2020-2021 – oświadczenie woli przyjęcia do szkoły