Rowerowa wyprawa

W sobotę 12.09.2020 r. uczniowie klasy VI,VII i VIII wybrali się na rowerową wyprawę do Leśnego zespołu rekreacyjno – edukacyjnego „AMONIT” w Klimkach.
Wszyscy uczestnicy rajdu zebrali się o godzinie 9,00  na placu szkolnym.  Z tego miejsca drogami   polnymi   i  asfaltowymi  udali  się w kierunku Cmentarza wojskowego żołnierzy z I wojny światowej, który znajduje się przy ulicy Strzelniczej w Łukowie.
Po zapoznaniu się z krótką historią cmentarza i historią walk o ustalenie granic wschodnich, uczniowie zapalili znicze przy głównej płycie i oddali cześć wszystkim poległym w wojnie polsko – bolszewickiej i upamiętnili w ten sposób 100- lecie Bitwy Warszawskiej.
W Ławkach niedaleko Nadleśnictwa Łuków zatrzymaliśmy się  na krótki odpoczynek przy obelisku słynnego łukowskiego pszczelarza Kazimierza Lewickiego.
Około godziny 11 grupa dojechała do celu wyprawy. Miejscem tym był Leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny „AMONIT” znajdujący się w miejscowości Klimki.
Obiekt od pierwszego spojrzenia zrobił na uczniach ogromne wrażenie. Tablice informacyjne przedstawiające historię tworzenia się amonitów na łukowskich terenach, eksponaty, place zabaw, zapewniły atrakcje wszystkim uczestnikom rajdu. Przepiękna pogoda sprzyjała wielu  zabawom. Podczas posiłku, na który udaliśmy się na leśną polanę, uczniowie mieli okazję poznać posła RP p. Sławomira Skwarka, który niespodziewanie pojawił się na rowerze,  na krótki odpoczynek.  Pan poseł jest wielkim miłośnikiem roweru i każdą wolną chwilę stara się spędzić na rowerze, dlatego też pogratulował uczniom ciekawego wyboru spędzania czasu, jakim jest ruch w postaci jazdy na rowerze.
Kiełbaski upieczone na grillu, posiliły wszystkich przed drogą powrotną do domu.
Łącznie uczniowie pokonali ponad 33 kilometry.
Piękna słoneczna, jeszcze letnia pogoda, zabawy na placu rekreacyjno – edukacyjnym „AMONIT” strawiły, że wszyscy uczestnicy wracali do domów zadowoleni i zadawali pytania, czy takie rajdy mogą odbywać się częściej.

Opiekunami i organizatorami rajdu rowerowego były pani Dorota Mościcka i pani Jolanta Conkała.

Zdjęcia p. Dorota Mościcka