Skrzaty odczytują kody

Zgodnie z założeniami innowacji „Kodowanie na dywanie” 6- latki na zajęciach dydaktycznych uczyły się, wykorzystując nowoczesne technologie. Tym razem używaliśmy tabletu i aplikacji do odczytywania kodów QR. Dzieci od najmłodszych lat powinny mieć świadomość, że urządzenia mobilne oprócz zabawy służą również do nauki. Wykorzystując tablet, utrwalaliśmy wiedzę o zwierzętach polskich lasów, a dzięki kodom na specjalnych kartach, mieliśmy okazję posłuchać odgłosów  prezentowanych zwierząt.  Przedszkolaki  po  raz  pierwszy  zetknęły  się z tego typu aplikacją i wzbudziła u nich żywe zainteresowanie. Po odczytywaniu kodów QR, pracowaliśmy bardziej tradycyjną metodą, wykorzystując kubeczki i karty pracy. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami tradycyjnymi, gdzie uczeń jest  wyłącznie  biernym  odbiorcą  podawanych  mu  treści. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji  pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka i podniosą atrakcyjność oferty edukacyjnej naszego przedszkola.  

Zdjęcia p. Marta Kulik