„Ślubuję być dobrym Polakiem…”

W  dniu  14  października  2019  roku  w  odświętnie  udekorowanej sali pierwszoklasiści w obecności społeczności szkolnej, rodziców oraz zaproszonych gości – zostali przyjęci do grona uczniów Zespołu Szkół w Świdrach. Ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci, zarówno bohaterów tej uroczystości, jak i wszystkich biorących udział w tym wydarzeniu. Pierwszoklasiści, ubrani w stroje galowe oraz w biało-czerwone birety, wyglądali   bardzo dostojnie.
Uroczystość   rozpoczęła   się  powitaniem  zaproszonych  gości,  rodziców,  nauczycieli  i uczniów przez Panią dyrektor Agnieszkę Śledź. W swoim przemówieniu Pani dyrektor życzyła  uczniom,  aby z radością i satysfakcją  zdobywali wiedzę oraz osiągali sukcesy w nauce.
Pierwszoklasiści zaprezentowali również swoje umiejętności artystyczne: zatańczyli  poloneza, zaśpiewali piosenki, wyrecytowali wiersze, przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni   p.   Barbary   Gajo   i   p.   Agaty   Kaciłowicz.   Utwierdzili  wszystkich  w  przekonaniu,  że  znają  swoją  Ojczyznę,  szkolne  obowiązki,  właściwe zachowania w różnych sytuacjach.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego pierwszoklasiści złożyli  uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie Pani  dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na uczniów Szkoły  Podstawowej  im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach. Była to uroczysta i podniosła chwila.
Na pamiątkę uczniowie klasy I otrzymali od wychowawcy dyplomy i znaczki upamiętniające pasowanie, od Pani dyrektor laminarkę, a od rodziców niespodziankę w postaci kuferków ze słodyczami oraz długopisy od Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy życzyli pierwszakom wspaniałych osiągnięć edukacyjnych.
Po części oficjalnej, klasa I udała się na poczęstunek z rodzicami, Panią dyrektor
i wychowawcą. Na koniec uroczystości nie zabrakło pamiątkowych zdjęć i wspólnej
dyskusji, pełnej miłych wrażeń i emocji.

Zdjęcia p. Małgorzata Juszczyńska, p. Barbara Gajo